ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กสท. โทรคมนาคม (บางรัก) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

- ระบบไฟฟ้าแรงสูง 12 KVA มี 2 Feeder รับไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย คลองเตยและสี่พระยา ต่อเข้าหม้อแปลง Feeder ละ 4 ลูก รวม 8 ลูก

- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator backup) ขนาด 1,900 KVA จำนวน 6 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว

แต่ทางเรายังได้เพิ่มเติมการจัดการระบบไฟฟ้าภายในห้อง IDC ในส่วนต่างๆ ดังนี้

ระบบไฟฟ้าภายในใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานของ ABB ซึ่งเป็นอุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงในการทำงานซึ่งจะควบคุม ระบบไฟฟ้า ภายในห้องและ UPS ที่ใช้สำรองไฟ ทำให้จ่ายกระแสไฟเลี้ยงตามจุดต่างๆ ได้คงทีมีเสถียรภาพตลอด 24 ชั่วโมง


 
Kittipan Sribuaiam, Internet Data Center, Siam, Data Center in Thailand
© Siam IDC All right reserved. Contact
© Proimage Engineering and Communication Co., Ltd. All right reserved.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414733252
4th, 18th Fl., 72 CAT Telecom Tower Charoen Krung Rd. Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Phone 0 2690 3888 Fax 0 2691 1898 Technical Support 0 2639 7888