เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่เราเลือกใช้เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่มาใช้บริการวางเครื่อง Server ทุกประเภท ทำให้การกระจายความเย็นเป็นไปได้อย่างทั่วถึงทุกจุด ช่วยลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง IDC ไม่ให้เกิดความร้อนสะสมได้
นอกจากทางเรายังมีระบบปรับอากาศเองแล้ว ทางอาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ยังมีระบบปรับอากาศแบบ Chiller Water และ Water Cooled อุณหภูมิ 22C +/- 2 ที่เราใช้บริการเป็นหลักอีกด้วย


 
Kittipan Sribuaiam, Internet Data Center, Siam, Data Center in Thailand
© Siam IDC All right reserved. Contact
© Proimage Engineering and Communication Co., Ltd. All right reserved.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414733252
4th, 18th Fl., 72 CAT Telecom Tower Charoen Krung Rd. Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Phone 0 2690 3888 Fax 0 2691 1898 Technical Support 0 2639 7888